Izdavačka delatnost Muzeja žrtava genocida 2021. godina

USTAŠKA UPORIŠTA POD KOZAROM TOKOM DRUGOG SVJETSKOG RATA

Banjaluka–Prijedor–Beograd 2021

Image

USTAŠKI POKOLj NAD SRBIMA U SELIMA VELIKO I MALO PALANČIŠTE I GORNjI JELOVAC KOD PRIJEDORA 1942. GODINE

Banjaluka–Prijedor–Beograd 2021

Image

SRBI U NEMAČKIM LOGORIMA 1915 – 1919. GODINE

Beograd–Kragujevac, 2021.

Image

AKCIJA RIMOKATOLIČKE CRKVE SASLUŠANjA SRPSKIH IZBEGLICA

Beograd 2021.

Image

LOGOR NA SAJMIŠTU SVEDOČENjA DVOJICE ZATOČENIKA

Beograd 2021.

Image

JASENOVAC IZMEĐU BROJA I ŽRTVE

Beograd 2021.

Image

Identiteti Kraljevo oktobra 1941

Beograd 2021.

Image

IME I BROJ KRAGUJEVAČKA TRAGEDIJA 1941

Beograd 2021.

Image

OD TOPOVSKIH ŠUPA DO SAJMIŠTA

Beograd 2021.

Image

Četvrt veka Muzeja žrtava genocida

Beograd 2021.

Image
Image

ADRESA:

  • Trg Nikole Pašića 11/III
  • Beograd 11000 Srbija

KONTAKT TELEFON:

+381 11 339-8883

E-mail:

  • direktor@muzejgenocida.rs.
  • office@muzejgenocida.rs

PRATITE NAS: